`

TIN TỨC TBS

TIN TỨC TBS
  • Subscribed: 674K subscribers

TIN TỨC TBS

Đây là kênh YouTube chính thức của "TBS NEWS" do đài truyền hình TBS điều hành. Nếu tin tức khẩn cấp xảy ra, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách "phân phối trực tiếp". Chúng tôi cũng sẽ cung cấp nhiều nội dung gốc của YouTube không được phát trên TV. Kịch bản tin tức được tự động chuyển đổi thành âm thanh sẽ là tin tức gốc của chúng tôi và / hoặc tin tức được cấp phép chính thức do các nhà báo chuyên nghiệp viết. Các video cuối cùng sẽ được các biên tập viên tin tức chuyên nghiệp xem xét một cách thích hợp trước khi tải lên.


Vidoes