`

Bunny Boo

Bunny Boo
  • Subscribed: 388K subscribers

Bunny Boo

Hiya! My Names bunny boo! Tôi là một học sinh trung học 17 tuổi hiện đang ở San Francisco California! Tôi tạo kênh YouTube này vì tôi thích tạo video và thực hành chỉnh sửa! 🐰💞 Tôi đã gặp một vài vấn đề ở trường, đó là lý do khiến nhiều người tin rằng tôi đã “bỏ” YouTube vì điều đó. Có thể nói rằng bây giờ tôi sẽ tiếp tục tạo video và mở rộng nền tảng YouTube của mình. Cảm ơn đã theo dõi! 🐰💞 ~ thỏ boo


Vidoes