`

Spookiz - Phim hoạt hình cho mọi người

Spookiz - Phim hoạt hình cho mọi người
  • Subscribed: 4.12M subscribers

Spookiz - Phim hoạt hình cho mọi người

Chào mừng bạn đến với kênh YouTube chính thức của Spookiz! Spookiz là một bộ phim hoạt hình của Keyring Studio, kể về cuộc sống của Cula, Kebi, Frankie và tất cả bạn bè của họ khi ở trường. Nhớ SUBSCRIBE để xem ZiZi, KongKong và tất cả bạn bè của bạn trong các tập được tải lên hàng tuần! ► Xem thêm Spookiz - Video mới! https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFmi1u8peSqfuNF_6MNZAtEoE7iyVOwF


Vidoes