`

unCAGEDgamez

unCAGEDgamez
  • Subscribed: 592K subscribers

unCAGEDgamez

Xin chào các bạn, tên tôi là David nhưng bạn có thể biết tôi là unCAGEDgamez. Trên kênh của tôi, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ cách chơi, mở hộp, vlog và hơn thế nữa! Tôi hy vọng bạn sẽ gắn bó với tôi cho chuyến đi điên rồ có tên YouTube này. Email Doanh nghiệp: [email protected] Các mục tiêu tôi đã hoàn thành tại đây trên YouTube ☆ Hợp tác 14/9/12 [X] ☆ ☆ 1.000 người đăng ký [X] ☆ ☆ 100.000 người đăng ký [X] ☆ Tham gia YouTube 11/9/11


Vidoes