`

Khuyến khíchTV

Khuyến khíchTV
  • Subscribed: 493K subscribers

Khuyến khíchTV

Truyền cảm hứng. Giáo dục. Khuyến khích. Khai sáng. Sự giải trí. Bridgestone Multimedia Group là nhà sản xuất và phân phối các bộ phim về niềm tin, phù hợp với gia đình, truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp về hy vọng. Tại BMG, chúng tôi nỗ lực hết mình để truyền cảm hứng, giáo dục, khuyến khích, khai sáng và giải trí cho các gia đình thông qua việc phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm giải trí dựa trên niềm tin chất lượng cao, bao gồm phim truyện, phim tài liệu và video dành cho trẻ em.


Vidoes