Phim Chúa Giêsu: câu chuyện về Chúa Giêsu. Hãy theo dõi cuộc hành trình đầy kịch tính của Chúa Giê-su thành Na-xa-rét, từ khởi đầu khiêm nhường là con trai của một người thợ mộc đến vận mệnh của ngài là con của Đức Chúa Trời.