Đăng ký để có thêm những cuộc phiêu lưu: http://goo.gl/n6oFhZ Chú
thỏ Peter đầy phiêu lưu và phấn khích, đánh vào ham muốn khám phá bẩm sinh của trẻ em. Nó tôn vinh các chủ đề về tình bạn, thiên nhiên, khám phá và phiêu lưu khi Peter khám phá thế giới xung quanh.

#PeterRabbit #CartoonsForKids # Easter2020