Sau một tai nạn ô tô, một cô gái có được sức mạnh để vượt qua những vết thương của mình thông qua mối quan hệ của cô ấy với một con ngựa.

Đạo diễn James Fargo Đạo diễn
Daniel A. Adams (vai Daniel Adams), Arthur Martin Jr. (vai Art Martin)
Diễn viên chính Tom Amandes, Isabel Glasser, Kelsey Mulrooney