"1000 lần chơi IQ" thông minh nhất trong lịch sử thể thao
Người chơi sử dụng BRAINS của họ để lừa !!!
Giô-suê 1: 9