Những sông băng khổng lồ, những ngọn núi sừng sững, đồng bằng rải rác những loài động vật hoang dã: Chúng ta chắc chắn đang sống trong một thế giới rộng lớn và tươi đẹp. Và mặc dù việc xác định chính xác tất cả các danh lam thắng cảnh vĩ đại nhất của Mẹ Thiên nhiên có thể mất cả đời, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những cảnh quan ngoài thế giới và những kỳ quan đầy cảm hứng này, từ Arizona đến Nam Cực, cần phải được đưa lên đầu danh sách du lịch của bạn.