Một người đàn ông bắt tay vào tìm kiếm hòa bình giữa hai gia đình đang tranh cãi về vấn đề nước trong huyện của họ. Trong một nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng này, anh ta đồng ý kết hôn với một cô gái từ gia đình đối thủ.
--------------------------------------
Để biết thêm phim
Đăng ký: @https: //www.youtube.com/GoldminesTele ...

Theo dõi chúng tôi tại
Facebook: @https: //www.facebook.com/OfficialGold ...

Instagram:
https: //www.instagram.com/officialgol ...

Twitter:
https://twitter.com/GTelefilms