https: //www.youtube.com/playlist? list ...
---------------------------------- --------------------------------------------
Máy chủ Discord Anon7906: https: //discord.gg/3gb6SUy
Twitter (dành cho những việc quan trọng) = https://twitter.com/Anon7906
Ask.fm (hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ ở đây) = http://ask.fm/Anon7906
Twitch.tv = http: / /www.twitch.tv/anon7906
https: //docs.google.com/spreadsheet/c ...
Đăng ký và nói với bạn bè của bạn!