Đoạn giới thiệu teaser đầu tiên của Eternals với sự tham gia của Angelina Jolie.