Gopikrishnan và Anwar Hussain là những cảnh sát cứng rắn. Họ phân tích cuộc đấu tranh của nông dân và bạo lực xã hội liên quan để đưa ra một giải pháp thân thiện để có được sự hòa hợp lâu dài. Họ rất lo lắng trước sự xâm nhập của bọn khủng bố. Nandini, một phi công, là vợ của Gopikrishnan và họ rất buồn vì không có con. Phần còn lại của câu chuyện đề cập đến cách họ chống lại những kẻ khủng bố và cứu vùng đất.