Một cuộc giải cứu táo bạo vừa mang lại cho Derrick Williams, một kẻ nghiện rượu adrenaline, có được chuyến leo núi để đời trên dãy Andes ở Chile. Nhưng giấc mơ của anh ấy đến với một đối tác không mong muốn, người không đi theo lối mòn và hiếm khi chấp nhận rủi ro. Cuộc leo núi trở thành một thử thách về ý chí, bản lĩnh và sự hy sinh đã đẩy cả hai người vượt quá giới hạn.

Tìm kiếm hòa bình thực sự? Truy cập https://bit.ly/StepsToPeaceWithGod

Kết nối với Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham
trên Facebook: https: //www.facebook.com/BillyGrahamE ...
trên Instagram: https://www.instagram.com/BGEA
trên Twitter : https://twitter.com/BGEA
trên Pinterest: https://www.pinterest.com/bgea
trên YouTube: https://www.youtube.com/billygraham