Sir Tim Shadbolt là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của chúng ta - với tư cách là một người biểu tình cực đoan thập niên 60, người sáng lập xã, tù nhân, tác giả, diễn viên, nhà thầu bê tông và là người giữ kỷ lục thế giới về cuộc phỏng vấn truyền hình dài nhất.
Trong 28 năm qua, anh ấy là thị trưởng của Invercargill - một người cổ vũ nổi tiếng cho thành phố phía nam nhất của chúng tôi. Nhưng một báo cáo độc lập nói rằng hội đồng thành phố là độc hại và rằng thị trưởng 74 tuổi đang bối rối và đấu tranh để tuân theo các chương trình nghị sự. Đã đến lúc chính trị gia Peter Pan của New Zealand phải rời sân khấu?


PV: Mark Crysell
Nhà sản xuất: Julia Sartorio
Máy quay: Will Green, Gary Hopper
Biên tập: Bleddyn Parry