Lấy cảm hứng từ rất nhiều mini phim nhưng chủ yếu là The Alpha's Crush của Gacha Shrïmp
————————————————————————————————————
Instagram: https: //www.instagram.com/clarity.coo ...
Kênh của Tr3e: https: //m.youtube.com/channel/UCspkBW ...
————————————————————————————————————
Cảm ơn vì đã xem!! 💕✨