Đặc vụ Sai Srinivasa điều hành một văn phòng thám tử ở Nellore, nhưng anh ta hiếm khi có bất kỳ vụ án nào để giải quyết. Một ngày nọ, anh ta được yêu cầu điều tra một vụ án nhưng anh ta nhận được nhiều hơn những gì anh ta mặc cả.

Phim: - Đặc vụ Sai (Đặc vụ Sai Srinivasa Athreya)
Starcast: - Naveen Polishetty, Shruti Sharma, Shredha Rajagopalan
Nhà sản xuất sáng tạo: - Manish Shah
Đạo diễn: - Swaroop RSJ
Nhạc của: - Mark K Robin

#AgentSai #AgentSaiSrinivasaAthreya #NaveenPolishetty #ShrutiSharma

-------------------------------------

Để biết thêm phim
Đăng ký: @https: //www.youtube.com/GoldminesTele ...

Theo dõi chúng tôi tại
Facebook: @https: //www.facebook.com/OfficialGold ...

Instagram:
https: //www.instagram.com/officialgol ...

Twitter:
https://twitter.com/GTelefilms