Xin chào. Tôi là ACAPLANET.
Phần 1 (câu chuyện của SKELD) đã kết thúc với tập 5.
Vì vậy, tôi đã gộp câu chuyện của Phần 1 lại với nhau thành một video.
Đây là một video có giá trị đối với tôi vì nhiều người bắt đầu thích kênh của tôi với câu chuyện về zombie của SKELD.
Hãy đón chờ câu chuyện sắp tới từ POLUS.

Nếu bạn thích video, vui lòng đăng ký, thích hoặc bình luận.

Thank you ^ ___ ^

-
Music

🎵Music được cung cấp bởi 브금 대통령 (9:57)
🎵Track: Nightout With You - https://youtu.be/ZZaEcUkFubs

🎵Music được cung cấp bởi 브금 대통령 (10:00)
🎵Track: Chào mừng đến với Địa ngục - https://youtu.be/kCrgj0KFBBs