Lawal phải lòng Sile và để họ đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới, Lawal phải tuyên thệ trước các vị thần tổ tiên của Sile. Lawal, người chỉ muốn phong ấn tình yêu của mình, đứng trước Oosa Labaka tuyên bố những biệt ngữ.
THEO DÕI trên IG. TW và FB: @OFFICIALYORUBAHOODTV