Một thiếu niên mồ côi sống tách biệt trốn thoát đến tương lai trong phim hoạt hình bị treo, nhưng khi anh ta đến một nơi không tưởng tự nhiên, anh ta phải trốn tránh một đám đông lynch thuyết phục rằng anh ta là Đứa trẻ của quỷ được tiên tri.

Do Brian Bennett viết kịch bản và đạo diễn
Với sự tham gia của Edward Pritchard, Samantha Ipema, Paul Kandarian, Rosemary Pacheco, David Afflick

Diễn viên
Edward Pritchard trong vai Dave
Samantha Ipema trong vai Nalia
Rosie Pacheco trong vai Sally
Paul Kandarian trong vai Doc
David Afflick trong vai Samuel
Ulisses Gonsalves trong vai Jax