Nghe Minutes To Midnight: http://lprk.co/minutestomidnight

Đạo diễn và Quay phim bởi: Mark Fiore

Hybrid Theory 20th Anniversary Phiên bản hiện ra: http://lprk.co/ht20