Một người đàn ông tội nghiệp trở thành một tay xã hội đen nhân từ nhưng phải đối mặt với sự đe dọa từ một tên xã hội đen lớn hơn.