* CẢNH BÁO * Đối với Movie The Mortal Kombat (2021) !! | unCAGEDgamez
Đăng ký theo dõi tôi: http://bit.ly/SubunCAGED
Xem Tiếp theo, Phỏng vấn GIÁM ĐỐC & NHÀ SẢN XUẤT Phim The Mortal Kombat (2021) !! (Simon McQuoid / Todd Garner): https: //www.youtube.com/watch? V = eK5mz ...

Trong video này, chúng tôi phản hồi về hậu trường của Bộ phim Mortal Kombat mới gặp gỡ các kast của bộ phim! Dù sao tôi cũng hy vọng các bạn sẽ thích video :)

Theo unCAGEDgamez:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/unCAGEDgamez
TWITTER: http://bit.ly/unCAGEDtweets
TWITCH: http://bit.ly/unCAGEDTwitch
INSTAGRAM: http://instagram.com/uncagedgamez
Hàng hóa: http://bit.ly/unCAGEDmerch

GIỚI THIỆU ÂM NHẠC: Jafunk - Ra mắt
MUSIC OUTRO: Sản xuất Âm nhạc với sự hỗ trợ của Epidemic Sound: http://www.epidemicsound.com

#MortalKombat #MKMovie