Ultra HD 4K 60 FPS.
✅ Tất cả trang phục (Mark 1 - Mark 85).
Biến thể từ tất cả các bộ phim Người sắt. (Iron Man 2008 - Avengers: Endgame 2019).
Lắp ráp và tháo rời các bộ đồ Iron Man trong mười bộ phim 2008 - 2019 Mặc
và cởi các bộ đồ Iron Man.

✅ Tất cả các cảnh phù hợp. Iron Man (2008) - Avengers: Endgame (2019) [UHD 4K]
Tất cả các cảnh Iron Man trong Avengers: Endgame
Tất cả trang phục (Mark 1 - Mark 85).
Tất cả Iron Man Suit (Mark 1 - Mark 85).
Lắp ráp và tháo gỡ các bộ đồ Iron man trong 10 bộ phim 2008 - 2019
✅ オ ー ル ア イ ア ン マ ン ス ー ツ. (ア イ ア ン マ ン 2008 - ア ベ ン ジ ャ ー ズ / エ ン ド ゲ ー 2019).

# ZheleznyyChelovek #IronMan # Transformation #Transformation # Marvel #Marvel # # Compilation MstiteliFinal #MrMoment #AvengersEndgame,

⌚ nội dung (mã thời gian):
00:00 - 1. Mark
00:31 - 2. Mark
00:52 - Mark 3.1
: 51 - 4. Mark
2:01 - Mark 5 "Vụ án".
02:17 - Mác 6
02:46 - Mác 7
03:01 - Mác 9
03:10 - Mác 15 "Khéo léo".
03:22 - Mark 16 "Câu lạc bộ đêm".
03:29 - Mark 22 "Tinh ranh".
03:36 - Đánh dấu 33 "Silver Centurion".
03:52 - Đánh dấu 38 "Igor".
04:01 - Đánh dấu 40 "Shotgun".
04:13 - Đánh dấu 41 "Bones".
04:22 - Mark 42.
06:04 - Một cú đẩy lùi.
06:17 - Mác 43.
06:45 - Đánh dấu 44 "Hulkbuster".
07:26 - Xem-Găng tay.
07:35 - Mark 46
07:54 - Mark 47
08:10 - Iron Spider Armor.
09:05 - Đánh dấu 48 "Hulkbuster 2.0".
09:10 - Mark
49.09: 18 - Mark 50 "BLEEDING EDGE".
10:33 - Mark 85.

✅ Phim:
1. Iron Man. 2008 [ア イ ア ン マ ン]
2. Người Sắt 2. 2010 [ア イ ア ン マ ン 2]
3. The Avengers. 2012 [ア ベ ン ジ ャ ー ズ]
4. Iron Man 3 2013 [ア イ ア ン マ ン 3]
5. Avengers: Age of Ultron. 2015 [ア ベ ン ジ ャ ー ズ / エ イ ジ ・ オ ブ ・ ウ ル ト ロ ン]
6. Captain America: Civil War. 2016 [シ ビ ル ・ ウ ォ ー / キ ャ プ テ ン ・ ア メ リ カ]
7. Người Nhện: Về nhà (Spider-Man: Homecoming). 2017 [ス パ イ ダ ー マ ン: ホ ー ム カ ミ ン グ]
8. Avengers: Infinity War. 2018 [ア ベ ン ジ ャ ー ズ / イ ン フ ィ ニ テ ィ ・ ウ ォ ー]
9. Avengers: Endgame. 2019 [ア ベ ン ジ ャ ー ズ / エ ン ド ゲ ー ム]
10. Spider-Man: Far from Home. 2019 [ス パ イ ダ ー マ ン: フ ァ ー ・ フ ロ ム ・ ホ ー ム]

✅ Diễn viên:
▶ Robert Downey Jr. - Tony Stark, Iron Man.
▶ Gwyneth Paltrow - Pepper Potts.
▶ Terrence Howard - Đại tá James Rhodes, Cỗ máy Chiến tranh.
▶ Don Cheadle - Đại tá James Rhodes, Cỗ máy chiến tranh.
▶ Jon Favreau - Chúc mừng Hogan.
▶ Chris Evans - Steven Rogers, Đội trưởng Mỹ.
▶ Mark Ruffalo - Bruce Banner, Hulk.
▶ Tom Hiddleston - Loki.
▶ Sebastian Stan - Bucky, Chiến binh Mùa đông.
▶ Guy Pearce - Aldrich Killian, Mandarin.
▶ Tom Holland - Peter Parker, Người nhện.
▶ Benedict Cumberbatch - Doctor Strange.
▶ Chris Pratt - Peter Quill, Star-Lord.
▶ Josh Brolin - Thanos.