Đây là hình ảnh động 1- 5 phần + phiên bản thay thế.
Nó không phải là kết thúc của câu chuyện, nó chỉ là kết thúc ở Polus.

Aquí está la animación de 1 a 5 partes + versión Alternativa.
Không có es el final de la historia, es solo el final en Polus.


------------------ Âm nhạc ------------------
Phần 1:
Nghệ sĩ: Daft punk
Tên bài hát: Superheroes
- --------------------------------------------
THAY THẾ Phần 1:
Nghệ sĩ: Chiro
Tên bài hát: Vui Chơi
Bài Hát Link: https: //www.youtube.com/watch? V = Cps2t ...

Nghệ sĩ: Porter Robinson & Madeon
Tên bài hát: Shelter (Madeon's Evil Edit) (Slowed)
Liên kết bài hát: https: //www.youtube.com/watch?v=ZL_dJ ...
----------------------------------------------
Phần 2:
Nghệ sĩ : Avenza
Tên bài hát: Explorer
Liên kết bài hát: https: //www.youtube.com/watch? V = 8_FXd ...
----------------------- -----------------------
Phần 3:
Nghệ sĩ: Jeremy Blake
Tên bài hát: Powerup!
Link bài hát: https: //www.youtube.com/watch? V = mrgVp ...
----------------------------- -----------------
Phần 4:
Nghệ sĩ: Aaron Kenny
Tên bài hát: The Curious Kitten
Song Link: https: //www.youtube.com/watch?v=2GsLK .. .

Nghệ sĩ: Tom Budin & Auratic
Tên bài hát: Shape Shift
Liên kết bài hát: https: //www.youtube.com/watch? V = gW_ea ...
----------------- -----------------------------
Phần 5:
Nghệ sĩ: FLXN
Tên bài hát: The One
Song Link: https: //www.youtube.com/watch? V = v1UBX ...

Nghệ sĩ: 7oleK
Tên bài hát: Hạnh phúc
Link bài hát: https://www.youtube. com / watch? v = KQs0P ...
------------------------------------------ ------

Các trang web khác bạn có thể làm theo tôi:
Twitter: https://twitter.com/rodamrix
Tumblr: http://rodamrix.tumblr.com
Deviantart: http://deviantart.com / rodamrix
Instagram: https://www.instagram.com/rodamrix/

Xin đừng repost!
REACTION và CLIPS đều OK !!
Nếu bạn thích hoạt hình tôi làm, đừng quên đăng ký!
Hy vọng bạn thích!