Một câu chuyện có thật về bốn tù binh Đồng minh phải chịu đựng sự đối xử khắc nghiệt từ những kẻ bắt giữ Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai trong khi bị buộc phải xây dựng một tuyến đường sắt xuyên qua rừng rậm Miến Điện. Cuối cùng họ tìm thấy tự do thực sự bằng cách tha thứ cho kẻ thù của họ. Dựa trên câu chuyện có thật của Ernest Gordon.

#freemovies
#fullmovies
#action