Mua UNCLE SAM trên ...
DVD ► https://amzn.to/2UUFZyL
BluRay ► https://amzn.to/3aQ026R
Truyền trực tuyến (có tùy chọn cho thuê) ► https://amzn.to/2Xl6w9L
(liên kết trả phí) - Với tư cách là Cộng tác viên của Amazon, tôi kiếm được tiền từ việc mua

áo cờ Mỹ đủ điều kiện ► https://amzn.to/2US0ZGf

PATREON ► https://patreon.com/deadmeatjames
MERCH (áo sơ mi và ghim) ► http://www.DeadMeatStore.com /

Dead Meat Podcast ► https: //audioboom.com/channel/deadmea ...

DnDnD (D&D podcast I'm in) ► https: //open.spotify.com/show/3fonY7n ...

Dead Meat on Social Media :
Twitter ► https://twitter.com/deadmeatjames
Instagram ► http://instagram.com/deadmeatjames
Facebook ► https://www.facebook.com/deadmeatjames
Discord ► https://discord.gg/GHazvA5
Steam Official Group ► http: //steamcommunity.com/groups/Dead ...

James A. Janisse trên Social Media:
Twitter ► https://twitter.com/jamesajanisse
Instagram ► http://instagram.com/jamesajanisse

Practical Folks (kênh khác của James):
https://www.youtube.com/practicalfolks

MUSIC !!
~~ Logo / "The Numbers" ~~
"U Make Me Feel" của MK2
https: //www.youtube.com/watch? V = qSET1 ...

~~ Phần giới thiệu ~~
"Darkest Child var A" của Kevin MacLeod (unaetech.com)
Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http: //creativecommons.org/licenses/b ...
https: //www.youtube.com/watch?v= CoxAM ...

~~ "The Kills" ~~
"Slow Shock" của Silent Partner
https: //www.youtube.com/watch? V = rKfWV ...