Tom Barrack, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị buộc tội vận động hành lang nước ngoài bất hợp pháp thay mặt cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì những gì các công tố viên liên bang mô tả là nỗ lực ảnh hưởng đến các quan điểm chính sách đối ngoại của cả chiến dịch tranh cử tổng thống Trump năm 2016 và các cuộc tiếp theo sau đó sự quản lý.

#CNN #News