Cảnh chiến đấu giữa Captain America và Thanos - Cảnh Captain America nhấc búa Mjolnir của Thor - Avengers: Endgame (2019)

Đoạn phim Phát triển kênh YouTube của bạn với sự trợ giúp của Tubebuddy (Chrome Extension):
https: //www.tubebuddy.com/RankYouTube ...

TM & © Marvel / Disney (2019)
Sử dụng hợp lý.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền Theo Mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, cho phép được thực hiện để "sử dụng hợp lý" cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân giúp cân bằng số dư có lợi cho việc sử dụng hợp lý. Không có ý xâm phạm bản quyền.

Phát triển kênh YouTube của bạn với sự trợ giúp của TubeBuddy (Tiện ích mở rộng của Chrome): https: //www.tubebuddy.com/RankYouTube ...

#BestScene