Ghen tị là rất xấu.

HÌNH ẢNH SỞ HỮU CỦA GLOBOMEDIA VÀ ANTENA3TV