Ca sĩ: - NAAZ
FB.com/TheRealNaaz
Lông vũ. Sukha
https: //www.facebook.com/OnOSukhAce? f ...
Lời bài hát: - Sourabh khanna
https://www.facebook.com/SourabhK85
Âm nhạc: - ankit dev
https: //www.facebook.com/ankit.dev.5? ...
Biên tập viên: Sarabjeet Sohal
Nhà sản xuất: Lovel Brar, Yousaf Paul, Bajraj Sekhon
Video: Parampreet Dhillon & Ranjit Insan
Nhãn: Bản ghi Hub
Đối tác kỹ thuật số - NP Digital
https://www.facebook.com/npdigi