Bài hát;
1) Lady Gaga / Bad Romance
2) trong tuần / Tiết kiệm nước mắt
3) Becky g / Tắm