Sự kết thúc đã đến, và một Trật tự Thế giới Mới đã xuất hiện. Demi và Christen thấy mình đang sống trong kỷ nguyên khải huyền, được báo trước trong Kinh thánh. Bây giờ đã ba năm rồi, kể từ khi ra đời Trật tự Thế giới Mới.
Do Duane McCoy làm đạo diễn
Do Antoinette McCoy viết kịch bản, Duane McCoy
Với sự tham gia của Rob Edwards, Erin Runbeck, Melissa Farley