The Machine | | PHIM HOẠT HÌNH FULL | THÁI SUB |

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nổ ra ở Anh Cơ quan an ninh của thành phố Quyết định sử dụng vũ khí bạn tin là mạnh nhất để chống lại kẻ thù. Bằng cách giao phó tương lai của mình cho Nhà khoa học trưởng Vincent McCarthy, anh ta xây dựng The Machine, một người máy không có điểm yếu về thể chất. Tuy nhiên, những thiếu sót đã khiến mô hình thí nghiệm gần như phá hủy hoàn toàn thí nghiệm, vì vậy Tiến sĩ Vincent đã phải điều động chiếc máy thông minh Avex. Trở thành phương tiện giúp bình tĩnh The Machine và giúp tạo ra vũ khí lợi hại nhất. nhưng sau đó trong khi chờ đợi Tình yêu đang dần lớn lên