Đó là X-Men gặp The Breakfast Club. Khi năm thiếu niên siêu anh hùng bị giam giữ tại học viện đào tạo bí mật của họ, họ phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn Kaelus nham hiểm ăn cắp tất cả sức mạnh của học sinh.

Đạo diễn: Justin G. Dyck
Biên kịch: Keith Cooper
Diễn viên: Keith Cooper, Tino Notarianni, Nina Kiri

Xếp hạng: TV-PG