The Ballad of Johnny Ringo - Original Song

Bài hát này được viết theo quan điểm của Johnny Ringo - kẻ sống ngoài vòng pháp luật trong bộ phim Tombstone. Nó mô tả trận đấu nổi tiếng của anh ấy với Doc Holliday

Phát trực tuyến trên:
SPOTIFY - https: //open.spotify.com/artist/1Q52f ...
Apple Music - https://music.apple.com/us/album/long .. .

CON ĐƯỜNG DÀI TRỞ LẠI - EP
https: //www.amazon.com/Long-Road-Back ...

Xem thêm một số bài hát khác của tôi
https://volatilemusic.com/

Lời bài hát và Giai điệu được tạo bởi John Volatile
drum- Dafunkydrummr
Guitar - PeterVeillon
Guitar & Mix- SlonMusic
Vocals - Johnnievocal
Wikiloops- https: //www.wikiloops.com/backingtrac ...

Phim Miền Tây có sự tham gia của Val Kilmer, Kurt Russell, Sam Elliot, Dana Delany, Bill Paxton, Michael Biehn
#Tombstone #docholliday #MichaelBiehn #valkilmer #johnnievolatile #docholiday