Để đặt CallerTune, gửi VEHAM1 đến 54646
Bài hát: Tera Veham
Ca sĩ: Mani Aulakh
https: //www.facebook.com/pages/Mani-A ...
Âm nhạc: Mr. Vgrooves
https://www.facebook.com/vgrooves
Lời: Mani Aulakh
https: //www.facebook.com/pages/Mani-A ...
Nhà sản xuất: Navdeep Singh Bagha
https: //www.facebook.com/navdeep.sing ...
Chỉnh sửa: Sarabjeet Sohal
Dop: Nanni Gill
Video: Hentai mông
https: //www.facebook.com/OfficialHarm ...
Hãng âm nhạc: Hub Records
Đối tác kỹ thuật số - NP Digital
https://www.facebook.com/npdigi