Ca sĩ: - NAAZ
https: //www.facebook.com/Therealnaaz? ...
Lông vũ. Sukha
https: //www.facebook.com/OnOSukhAce? f ...
Lời bài hát: - Sourabh khanna
https://www.facebook.com/SourabhK85
Âm nhạc: - ankit dev
https: //www.facebook.com/ankit.dev.5? ...
Biên tập viên: Sarabjeet Sohal
Nhà sản xuất: Lovel Brar, Yousaf Paul, Bajraj Sekhon
Video: Parampreet Dhillon & Ranjit Insan
Nhãn: Bản ghi Hub
Đối tác kỹ thuật số - NP Digital
https://www.facebook.com/npdigi
Để đặt Aircel, người đăng ký gửi SMS đến 5300
Taj --- DT 2435132
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- DT 2435131
Để đặt người đăng ký Airtel, hãy quay số
Taj --- 5432114631305
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- 5432114631306
Để đặt người đăng ký Vodafone Quay số
Taj --- 5376009258
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- 5376009235
Để đặt quay số cho người đăng ký ý tưởng
Taj --- 567896009258
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- 567896009235
Để đặt TataDocomo, người đăng ký gửi SMS tới 543211
Taj --- BỘ 6009258
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- BỘ 6009235
Để đặt BSNL thuê bao gửi SMS đến 56700
Taj --- BT 2435132
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- BT 2435131
Để đặt MTS thuê bao gửi SMS đến 55777
Taj --- CT 87555957
Keho Je Ho Gaye Ne - RAP --- CT 87555958