#Afriquemedia #Panafricanism #News #FCFA
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi TẠI ĐÂY: https://cutt.ly/tkMlQhi
Hỗ trợ chúng tôi: https: //www.paypal.com/biz/fund? Id = XQ ...
La chain LIVE - Theo dõi Truyền thông Phi tại đây: https://cutt.ly/zkVHQOA

👉🏽 Truy cập trang web của chúng tôi: https://www.afriquemedia.tv/
👉🏽 Trang Facebook: https://www.facebook.com/ afriquemedia
👉🏽 Theo dõi chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/afriquemedia
👉🏽 Theo dõi chúng tôi trên Instagram: https://instagr.am/afrique_media