Xem CBC Vancouver News lúc 6 giờ với người dẫn chương trình Dan Burritt để biết thông tin mới nhất về những câu chuyện tin tức quan trọng nhất xảy ra trên khắp BC. Anh ấy có sự tham gia của nhà khí tượng học Johanna Wagstaffe, người mang đến cho bạn những dự báo thời tiết cập nhật nhất.