#Unpack ví dụ về huyền thoại mới của vũ trụ MARVEL,
đi sâu vào câu chuyện chưa từng thấy về # Anh hùng sức mạnh God
Họ là ai? Sức mạnh là gì? Tại sao bạn chỉ đến?

Từ giải thưởng Viện Hàn lâm năm 2021
ETERNALS "Chloé Zhao of Nomadland"

, đạo diễn đoạt giải thưởng của các vị thần,
tháng 11 tại các rạp chiếu phim

#JUST #JUSTSee IT #EternalsTH

THEO TRANG CỦA CHÚNG TÔI https://facebook.com/JustDooItTH